Kinesitherapie


Bij Functional Body wordt u eerst grondig onderzocht, waarna een gepaste diagnose wordt gesteld. Aan de hand daarvan wordt er een behandelingsprotocol opgesteld specifiek aan uw klachtenpatroon. We werken via een actieve oefentherapie gecombineerd met de nodige manuele therapie. Daarnaast geven we u ook oefeningen en adviezen op maat mee naar huis.

Onze praktijk
Door onze state-of-the-art praktijkruimte en oefenruimte met een groot gamma aan cardio- en krachttoestellen, verleent onze praktijk zich tot de ideale setting voor cardiale, pulmonale en reconditionering patiënten. Dit, gecombineerd met onze expertise, zorgt ervoor dat Functional Body de perfecte plaats is voor uitgebreide, functionele revalidatie.

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

  • Revalidatie na sportblessure (kruisbandletsels, spierscheuren, verrekkingen,...)
  • Reconditionering (hartfalen, obesitas, longaandoeningen,...)
  • Postoperatieve revalidatie (prothesen, spondylodesen,...)
  • Chronische aandoeningen (MS, ALS, Bechterew, Crohn,...)
  • Rug- & nekklachten
  • Manuele therapie
  • Cupping
  • Dry needling
  • Sport- & Kinesiotaping

Wanneer kan ik bij Functional Body terecht voor kinesitherapie?
U kan, op afspraak, elke dag bij ons terecht tussen 8u-21u.
Hoe maak ik een afspraak?
Dit kan via het telefoonnummer 0473 22 02 96
Hoeveel kost een behandeling?
Een behandeling kost €22,26 (sessie van 30 minuten). U krijgt hiervan het overgrote deel terugbetaald van uw ziekenfonds.
Komt u ook op huisbezoek?
Indien nodig, komen we op huisbezoek. Indien uw mobiliteit het evenwel toelaat, raden we sterk aan om naar Functional Body te komen. Daar hebben we immers een state-of-the-art behandel- en oefenruimte, die uw revalidatie enkel ten goede komt.
Kan ik makkelijk parkeren bij Functional Body?
Ja, we hebben een grote privé parking ter beschikking.
Hoe verloopt mijn eerste afspraak?
Om een optimale behandeling te kunnen garanderen wordt er in onze praktijk altijd uitgegaan van een goed anamnese gesprek en klinisch onderzoek. Hierbij staat uw probleemstelling centraal. Op basis van verzamelde gegevens wordt er een werkingshypothese opgesteld waarbij de gepaste behandeling wordt gestart.
Wat neem je best mee bij uw eerste afspraak?
- Klevertje van de ziekenkas - Identiteitskaart - Voorschrift van de dokter - Eventuele vorige verslagen of beeldvorming